Contact

Company AS Domžale, proizvodnja in popravilo avtobusov d.o.o.
Address Ljubljanska cesta 1
1230 Domžale
SLOVENIJA

VAT No. SI84597364
Commercial register entry   District Court in Ljubljana
Commercial register entry 1/20686/00

Bank Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
TRR 02300-0014527511
IBAN SI5602300-0014527511
BIC LJBASI2X

Telephone +386 1 721 15 10
Fax +386 1 721 50 05
E-mail info@as-domzale.si

Manager Karel Novak

Business Location